Kasutustingimused

1. Üldised kasutustingimused
1.1. Veebipoe www.prindistuudio.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Koopia Niini & Rauam (registrikood 10510311), asukohaga Tatari 56b, 10134 Tallinn, telefoni nr +372 600 6980, e-posti aadress info@prindistuudio.ee.
1.2. Kui Prindistuudiot kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) registreerib end Prindistuudio kasutajaks, tähendab see, et Kasutaja nõustub Prindistuudio tingimustega ning kohustub neid järgima.
1.2. Prindistuudio eesmärk on pakkuda Kasutajatele töövahendit personaalse trükitoote kujundamiseks ja tellimiseks, lisaks valmistoodete tellimiseks koos kohaletoimetamisega.
1.4. Teenuste loetelu, nende kirjeldused ja hinnad on kättesaadavad veebileheküljel www.prindistuudio.ee. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

2. Mõisted
2.1. Kasutaja – Prindistuudio kasutaja, kes on ennast Prindistuudio veebikeskkonnas või Veebipoes registreerinud.
2.2. Tellija – Registreeritud kasutaja, kes esitab Prindistuudio kaudu tellimuse.
2.3. Tellimus – Tellija poolt Prindistuudio kaudu Teenusepakkujale esitatud sooviavaldus teenuste ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja toodete kättetoimetamisel.
2.4. Tellimuse aadress – Tellimuses näidatud toodete kättetoimetamise sihtkoht.
2.5. Tellimussumma – Tellimuse hind, mis koosneb ostetavate teenuste hinnast, muudest lisateenuste hindadest ning Tellimuse täitmisega seotud kohaletoimetamise tasudest.
2.6. Tingimused – Käesolevad www.prindistuudio.ee Üldised kasutustingimused.
2.7. Teenusepakkuja – Veebipood www.prindistuudio.ee.

3. Kasutajaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine
3.1. Registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb enne esmakordse Tellimuse esitamist end kasutajaks registreerida. Kasutajanimeks on kasutaja e-posti aadress. Salasõna saab endale ise valida.
3.2. E-posti aadressi koos parooli ja teiste Kasutaja andmetega käsitletakse Kasutajakontona.
3.3. Prindistuudio kasutajaks registreerimine kehtib tähtajatult. Kasutajal on võimalus loobuda kasutajaks olemast punktis 4.2. sätestatud viisil.
3.4. OÜ Koopia Niini & Rauam töötleb Kasutaja esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.
3.5. Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Koopia Niini & Rauam, registrikoodiga 10510311, aadressiga Tatari 56b, Tallinn, Harjumaa, 10134.
3.6. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kasutajalt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.
3.7. Prindistuudio poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
• Kasutaja ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
• Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
• Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
• Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;
• Kõik Kasutaja poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel OÜ Koopia Niini & Rauam õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kasutaja korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).
3.8. Kasutaja isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:
• Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
• Kasutaja ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
• Toodete kättetoimetamine;
• Kasutajaga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
• Kasutaja maksekohustuste täitmise tagamine;
• Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kasutajale personaalseid pakkumisi;
• Kliendirahulolu uuringute teostamine.
3.9. Kui Kasutaja on avaldanud soovi saada Prindistuudio uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kasutajal igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@prindistuudio.ee või vajutades iga uudiskirja juures olevale vastavale lingile.
3.10. Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).
3.11. OÜ Koopia Niini & Rauam ei edasta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
3.11.1 Seaduses ettenähtud juhtudel;
3.11.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kasutajale kättetoimetamiseks;
3.11.3. Volitatud töötlejale Maksekeskus AS, kellele edastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed;
3.11.4. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.
3.12. Punktis 3.11.2 ja 3.11.3 sätestatud juhtudel töödeldakse Kasutaja isikandmeid Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu OÜ Koopia Niini & Rauam.
3.13. Prindistuudi veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.
Kasutame järgmiseid küpsiseid:
• Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
• Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Prindistuudio veebilehtedel;
• Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;
• Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla.
3.14. OÜ Koopia Niini & Rauam rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
3.15. Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. Prindistuudio ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on Prindistuudio Kasutajal kohustus koheselt teavitada, kui muutub Tellimuse esitamise eest vastutav ja/või volitatud isik.
3.16. Prindistuudiot kasutama asudes ja sellesse kasutajakontot luues on Kasutaja käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakonto omanikke.
3.17. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda OÜ Koopia Niini & Rauam andmekaitsespetsialisti Kätlin Rauam poole e-posti aadressil katlin@koopia.ee. Päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

4. Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused
4.1. Kasutajal on õigus kasutada Prindistuudiot kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega. Kasutaja kohustub kasutama Prindistuudiot üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja vastutab täielikult käesolevate Tingimuste, seaduse või heade tavade vastasest Prindistuudio kasutamisest ja Teenusepakkujale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest. 4.2. Kasutajal on õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist saates Teenusepakkujale vastava teate e-posti aadressile info@prindistuudio.ee.
4.3. Kasutajal on õigus esitada Prindistuudio kasutamist puudutavaid küsimusi ja pretensioone Teenusepakkuja klienditeenindusse (tel 600 6980 E–R 9.00–17.00 (v.a riiklikel pühadel), info@prindistuudio.ee).
4.4. Kasutaja vastutab oma kasutajanime ja salasõna Prindistuudios kasutamise eest järgides käesolevaid Tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.
4.5. Kasutaja vastutab Prindistuudios sisestatud andmete (nii isikuandmete kui ka tellimustega seotud andmete) õigsuse eest. Kasutaja vastutab kahju eest, mida Prindistuudiole, Teenusepakkujale ja kolmandatele isikutele on tekitatud valede, ebatäpsete või puudulike andmete esitamise eest.
4.6.Prindistuudio tooted valmivad kasutades erinevaid trükitehnoloogiaid. Kasutajal on alati võimalus enne Tellimuse esitamist tutvuda Teenusepakkuja trükikvaliteedi ja tootenäidistega Akadeemia tee 1 või Tatari 56b esindustes. Trükise lõpptulemus sõltub esitatud fotomaterjalist, trükitehnoloogiast, trükimaterjalist ja valitud viimistlusest.

5. Teenusepakkuja õigused, vastutus ja kohustused
5.1. Teenusepakkujal on õigus Prindistuudio tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata ette teatamata Prindistuudio kasutamise võimalusi, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. Teenusepakkuja informeerib Kasutajat Prindistuudio kasutamise piirangutest esimesel võimalusel kodulehel www.prindistuudio.ee.
5.2. Teenusepakkuja vastab Kasutaja punktis 4.2. nimetatud pöördumistele mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul.
5.3. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja sisestatud andmete õigsuse eest Prindistuudios.
5.4. Teenusepakkujal on õigus sulgeda kasutajakonto, teavitades sellest registreeritud Kasutajat, kui Teenusepakkuja on tuvastanud antud Kasutajakonto omaniku poolt Prindistuudio Tingimuste korduva rikkumise või Prindistuudio kasutamise viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.
5.5. Teenusepakkujal on õigus Kasutajakonto sulgeda, kui Kasutaja ei ole oma kontot kasutanud 12 kuu jooksul.
5.6. Teenusepakkujal on õigus lisada, muuta ja kustutada Prindistuudio tooteid www.prindistuudio.ee kodulehel.
5.7. Teenusepakkujal on kohustus Kasutaja projekte säilitada 6 kuud, mille aega arvestatakse projekti viimasest salvestamisest. Kui Kasutaja pole oma projektis 6 kuud muudatusi teinud või seda salvestanud, on Teenusepakkujal õigus projekt kustutada.

6. Tellimine Prindistuudios
6.1. Tellimuse esitamiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või arve alusel.
6.2. Tellimuste esitamiseks on kohustuslikud Kasutaja kontaktandmed, milleks füüsilise isiku puhul on: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ja riik; juriidilise isiku puhul: organisatsiooni nimetus, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja riik.
6.3. Juhul kui Tellimuse Saaja ja Tellija on erinevad isikud, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 6.2. fikseeritud andmed.
6.4. Kasutaja Tellimus loetakse Prindistuudios esitatuks, kui Kasutaja kinnitab Tellimuse. Kinnitus, et Tellimus on Teenuspakkuja poolt vastu võetud, saadetakse Tellija e-posti aadressile koos ettemaksuarvega. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Tellimuse täitmine võtab aega sõltuvalt Tellimuse mahust 3–7 tööpäeva, millele lisandub võimalik Tellimuse kohaletoimetamise aeg.
6.5. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Luminor Bank, Coop Pank, Pocopay ja Liisi ID) või arve alusel sobivas internetipangas. Kõik lahenduses kuvatavad hinnad on esitatud eurodes. Pangalinkidega makse teostamine toimub väljaspool Prindistuudio keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Prindistuudiol puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
6.6. Juhul kui Tellija tellib suured trükitööde mahud, informeerib Teenusepakkuja Tellijat ja lepib Tellijaga kokku tehniliselt mõistliku Tellimuse täitmise tähtaja.
6.7. Kui Tellimust ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tellijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud summa (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
6.8. Prindistuudio informeerib Tellijat Tellimuse täitmisest saates selle kohta teate Tellija e-posti aadressile. Nimetatud informatsioon tähendab, et Tellimus on täidetud ja Tellija saab Tellimusele ise järele tulla selleks märgitud kohta. Kui Tellija on soovinud postitust, siis samal päeval valmimisega edastatakse Teenusepakkuja poolt Tellimus Tellija poolt valitud postifirmale Tellimuse kohaletoimetamiseks.
6.9. Kasutaja saab valida Prindistuudio toodete kohaletoimetamiseks erinevaid postiteenuseid. Prindistuudio garanteerib toodete korrektse nõuetekohase pakendamise. Tellija on kohustatud kontrollima toote kättesaamisel, et pakend ei ole kahjustatud. Pakendi kahjustuse korral tuleb see üles pildistada ning tootekahju esitada Teenusepakkujale kolmpäeva jooksul. Tellimuse tagastus toimub vastavalt valitud transpordiviisi tingimustele Teenusepakkuja kulul.
6.10. Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt esitatud Tellimuse sihtkohta Eesti Vabariigis toimetamisega kaasneva transpordikulu, mille suurus on kuvatud valitud saatmisviisi juures. Transpordikulu suurused on välja toodud lehel „Transport”.
6.11. Tellimuste postitamisel ja kättetoimetamisel tuleb arvestada vastava postifirma poolt kehtestatud üldtingimustega. Omniva lihtkirja mittekohalejõudmise eest Prindistuudio ei vastuta.
6.12. Tellimuse kohaletoimetamise hinnad kehtivad Eesti Vabariigi piires. Juhul, kui Tellimuse aadress asub väljaspool Eesti Vabariiki, peab Tellija võtma enne Tellimuse tegemist ühendust Veebipoe omanikuga, et välja selgitada toodete sihtkohta kättetoimetamise tingimused iga Tellimuse puhul eraldi. Tellimuse kohaletoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

7. Hind ja arveldamine
7.1. Kõigi Toodete hind sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%. Koheletoimetamise postikulu kirjeldatakse ostukorvis ja arvel eraldi.
7.2. Prindistuudiol on õigus kehtestada teenustele valitud ajal erinevaid allahindlusi.
7.3. Ettemaksuarve Tellimuse eest tasumiseks esitatakse tähtajaga 14 päeva. Tellimus annulleritakse, kui Tellija ei ole tasunud arvet 14 päeva jooksul. Tellimusega seotud andmed kustutakse. Tellija saab alati esitada uue tellimuse.
7.4. Arve tasutakse Prindistuudiole ettemaksuna pangaülekandega.
7.5. Prindistuudiol on õigus igal ajal muuta toodete hindasid, sellest etteteatamata. Kliendile kehtib alati hind, mis on jõus tellimuse esitamise hetkel.

8. Taganemisõigus
8.1. Pärast Tellimuse kättesaamist on Tellijal õigus Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Tellija on juriidiline isik.
8.2. Tellijal puudub õigus Tingimuste p 8.1. alusel lepingust taganeda, kui Tellimuse objektiks olevaks kaubaks on kaup, mis on Tellijale spetsiaalselt valmistatud, arvestades Tellija isiklikke vajadusi ja/või Tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt (VÕS § 53 lg 4 p 4)
8.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
8.4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
8.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada tagastamisavaldus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastamisavalduse vormi leiab siit: tagastamisavaldus.
8.6. Kauba tagastamise kulud kannab Tellija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
8.7. Tellija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
8.8. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Tellijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Tellijalt lepingu alusel saadud tasud.
8.9. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tellija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
8.10. Kui Tellija on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tellijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
8.11. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Tellijalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

9. Pretensiooni esitamise õigus
9.1. Veebipood vastutab Tellijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis ilmneb kauba üleandmise või kättesaamise hetkel.
9.2. Tellijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@prindistuudio.ee või helistada telefonil +372 600 6980.
9.3. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Tellijale.
9.4. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Tellijale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
9.5. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

10. Intellektuaalse omandi kaitse
10.1. Prindistuudio sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Teenusepakkujale või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.
10.2. Prindistuudio on Teenusepakkuja omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega.
10.3. Prindistuudio tellimus- ja päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. Prindistuudiot on õigus kasutada selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.
10.4. Igasugune Prindistuudio kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega, ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele.
10.5. Kui Kasutaja Tingimusi rikub, on Teenusepakkujal õigus keelduda Kasutajale Tingimustes nimetatud Teenuse osutamisest.

11. Lõppsätted
11.1. Prindistuudiol on õigus käesolevaid Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Tingimuste muudatused hakkavad kehtima 30 päeva pärast uute Tingimuste avaldamist Teenusepakkuja kodulehel www.prindistuudio.ee. Kui Kasutaja ei teata enne uute Tingimuste jõustumist Teenusepakkujale oma kasutajakonto sulgemise soovist, loetakse uued Tingimused Kasutaja poolt aktsepteerituks. Kui Tellija esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a. kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
11.2. Kui Kasutajal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjana aadressile info@prindistuudio.ee või helistada telefonil +372 600 6980.
11.3. Kui Kasutaja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kasutajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.
Kasutaja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.